De ANdere Weg

Psychologische begeleiding/therapie

Werkwijze

Tijdens de sessies laat ik me inspireren door de principes van positieve psychologie, narratieve therapie en integratieve psychotherapie.

Positieve psychologie is een begeleidingsvorm die zich richt op positieve ervaringen en/of eigenschappen die mensen kunnen hebben. Thema’s zoals onder andere betrokkenheid, coping, zelfvertrouwen en motivatie zijn hierbij belangrijk.

Narratieve therapie is een krachtgerichte begeleidingsvorm waarbij mensen geholpen worden om betekenisvolle rode draden in hun geschiedenis en leven te ervaren. Bepaalde intenties en inzichten kunnen vervolgens op een verrijkende manier in de eigen geschiedenis ingebracht worden. Ook de mogelijkheid om uit te zoeken waarop men hoopt of naartoe wil leven sluit hierbij aan.

Integratieve psychotherapie biedt een ruim denkkader waarbij elementen vanuit verschillende therapiescholen geïntegreerd worden om psychische klachten en aandoeningen te behandelen. Tools uit onder andere de psychoanalyse, gedragstherapie, systeemtherapie, cliëntgerichte therapie, … worden benut om de behandeling af te stemmen op de persoonlijke noden of vragen.

Voor wie

Voor (jong)volwassenen die kampen met:

 • burn-out en werkgerelateerde stressklachten
 • conflicten en moeizame contacten
 • laag zelfbeeld, onzekerheid
 • levens- en zingevingsproblemen
 • faalangst
 • onverwerkte gebeurtenissen
 • autismespectrumstoornissen

Wie ben ik

Opleiding

 • master in de klinische psychologie
  (VUB, levenslooppsychologie)
 • narratieve therapie
  (Narratieve Academie Gent)
 • positieve psychologie
  (Instituut voor Aandacht en Mindfulness, I AM Academie)
 • Traumabehandelaar
  (Belgisch instituut voor Psychotraumatologie, BIP)
 • Integratieve psychotherapie
  (Academie voor integratieve psychologie en Psychotherapie AIHP, i.o.)
 • coachopleiding
  (Stress Management Consultancy)
 • Leif opleiding (Expertisecentrum Waardig Levenseinde Wemmel)
 • bachelor in de sociale verpleegkunde
  (KH Leuven)
De ANdere Weg

An Swartenbroekx

Voor vragen omtrent chronische vermoeidheid/pijn, fibromyalgie, eetstoornissen en psychose zal ik je naar een collega doorverwijzen.

De betaling gebeurt aan het einde van de sessie. Afhankelijk van het ziekenfonds is gedeeltelijke terugbetaling mogelijk. Informeer hierover bij uw ziekenfonds.

Visie

Ik vind het belangrijk om anderen een veilig gevoel te geven zodat ze in alle vrijheid kunnen spreken over datgene wat hen doet vastlopen.

Verder richt ik me voornamelijk op het aanreiken van handvaten die gebruikt kunnen worden om met pijnlijke ervaringen, belemmeringen en problemen om te gaan.

Respect, acceptatie, een niet-oordelende houding en een gelijkwaardig contact zijn waarden waaraan ik belang hecht.

Werkervaring

 • preventiedeskundige / preventieadviseur bij een externe preventiedienst
 • klinisch psychologe in een psychiatrisch ziekenhuis (kortdurende therapiegroep, ondersteunende therapiegroep bij personen met depressie en/of angstproblematiek)
 • klinisch psychologe bij Verbinding in Verlies (Boutersem)
 • momenteel werkzaam als klinisch psychologe bij POBOS
 • opleider bij TC3 te Leuven voor werkgerelateerde stressproblemen en burn-out

Bijkomende informatie

 • FOD Volksgezondheid visumnummer 289 137
 • erkenningsnummer psychologencommissie: 742114208
 • lid van Regionale Centra Traumazorg
 • lid van het Belgisch Instituut voor Psychotraumatologie (BIP)