Psychologische begeleiding

voel_je_veiligSamen Onderweg

Werkwijze

Tijdens de sessies laat ik me inspireren door de principes van positieve psychologie, narratieve therapie en integratieve psychotherapie.

Positieve psychologie is een begeleidingsvorm die zich richt op positieve ervaringen en/of eigenschappen die mensen kunnen hebben. Thema’s zoals onder andere betrokkenheid, coping, zelfvertrouwen en motivatie zijn hierbij belangrijk.

Narratieve therapie is een krachtgerichte begeleidingsvorm waarbij mensen geholpen worden om betekenisvolle rode draden in hun geschiedenis en leven te ervaren. Bepaalde intenties en inzichten kunnen vervolgens op een verrijkende manier in de eigen geschiedenis ingebracht worden. Ook de mogelijkheid om uit te zoeken waarop men hoopt of naartoe wil leven sluit hierbij aan.

Integratieve psychotherapie biedt een ruim denkkader waarbij elementen vanuit verschillende therapiescholen geïntegreerd worden om psychische klachten en aandoeningen te behandelen. Tools uit onder andere de psychoanalyse, gedragstherapie, systeemtherapie, cliëntgerichte therapie, … worden benut om de behandeling af te stemmen op de persoonlijke noden of vragen.

Wie ben ik

opleiding

 • bachelor in de sociale verpleegkunde
  (KH Leuven)
 • master in de klinische psychologie
  (VUB, levenslooppsychologie)
 • coachopleiding
  (Stress Management Consultancy)
 • narratieve therapie
  (Narratieve Academie Gent)
 • positieve psychologie
  (Instituut voor Aandacht en Mindfulness, I AM Academie)
 • Traumabehandelaar
  (Belgisch instituut voor Psychotraumatologie, BIP)
 • Integratieve psychotherapie
  (Academie voor integratieve psychologie en Psychotherapie AIHP, i.o.)

An Swartenbroekx (°1974)

visie

Ik vind het belangrijk om anderen een veilig gevoel te geven zodat ze in alle vrijheid kunnen spreken over datgene wat hen doet vastlopen.

Verder richt ik me voornamelijk op het aanreiken van handvaten die gebruikt kunnen worden om met pijnlijke ervaringen, belemmeringen en problemen om te gaan.

Respect, acceptatie, een niet-oordelende houding en een gelijkwaardig contact zijn waarden waaraan ik veel belang hecht.

 

voor wie

voor (jong)volwassenen die kampen met:

 • burn-out en werkgerelateerde stressklachten
 • conflicten en moeizame contacten
 • laag zelfbeeld, onzekerheid
 • levens- en zingevingsproblemen
 • faalangst
 • onverwerkte gebeurtenissen

Voor vragen omtrent chronische vermoeidheid/pijn, fibromyalgie, verslaving, eetstoornissen, psychose en persoonlijkheidsproblemen zal ik je naar een collega doorverwijzen.

Een sessie kost 60 euro en duurt 50 min.

De betaling gebeurt aan het einde van de sessie. Afhankelijk van het ziekenfonds is gedeeltelijke terugbetaling mogelijk. Informeer hierover bij uw ziekenfonds.
 

werkervaring

 • preventiedeskundige/preventieadviseur bij een externe preventiedienst
 • klinisch psychologe in een psychiatrisch ziekenhuis (kortdurende therapiegroep, ondersteunende therapiegroep bij personen met depressie en/of angstproblematiek)
 • momenteel eveneens werkzaam als psychologe en opleider in MDC De Kruin te Haacht (Tildonk) en in het bedrijf TC3 te Leuven

bijkomende informatie

 • FOD Volksgezondheid visumnummer 289137 / erkenningsnummer psychologencommissie 742114208
 • lid van de Belgische Federatie voor Psychologen (BFP)
 • lid van Psychologenkring Leuven
 • lid van Regionale Centra Traumazorg
 • lid van het Belgisch Instituut voor Psychotraumatologie (BIP)